Document
0

Ferdigstilte
bygg
siste måned

0

Nye igangsettelses-
tillatelser
siste måned

0

Nye ramme-
tillatelser
siste måned

0

Leietakere med
adresseendring
siste måned

0

Transaksjoner
(antall bygg)
hittil i år

0

Transaksjons-
volum (kvm)
hittil i år