· Systemoppdateringer

1. DATABASER

 • Byggdatabase oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 31. august 2020.
 • Utvidet med ny region, med følgende kommuner:
  • Midtre Hålogaland: Narvik, Vågan og Sortland (Harstad og Senja inkluderes i neste release)
 • Data fra Enhetsregisteret (antall ansatte, forretningsadresser, mv.) er oppdatert pr. 31. august 2020. 
 • Kunngjøringer av endringer relatert til eierskap og juridiske hendelser i hjemmelselskaper, er gjennomgått og analysert pr. 18. september 2020.
 • Kunngjøringer av konkursåpninger er gjennomgått og analysert pr. 29. september 2020.
 • Skatteetatens oversikt over kompensasjonsordningen er oppdatert pr. 29. september 2020.
 • NAV-oversikt over virksomheter som har fått innvilget lønnskompensasjon er oppdatert pr. 29. september 2020.

2. NYHET: LØNNSKOMPENSASJONSANALYSE (IDEAS)

Hvordan har Covid-19 pandemien påvirket bedriftene og deres ansatte? Hvilke virksomheter har måttet permittere én eller flere ansatte? Hvor holder de til? Er det klare likhetstrekk eller store skiller mellom bransjer, størrelse, geografisk beliggenhet, mv.?

Ved å koble leietakere med NAV sin oversikt over virksomheter som har fått innvilget lønnskompensasjon for sine permitterte ansatte siden ordningen trådde i kraft i månedsskiftet mars/april 2020, gir vi deg rask og enkel tilgang til detaljert og pålitelig informasjon fra geografiske områder til enkeltbygg; inkludert bransje, størrelse, eiergruppering, mv.

Kilde: NAV-oversikt over virksomheter som har fått innvilget lønnskompensasjon

Les mer om lønnskompensasjonsordningen her

3. NY VERSJON: LEIETAKER-/KUNDESØK (EDGE)

Har du behov for å fylle ledige arealer med nye leietakere, eller prøver du å identifisere nye samarbeidspartnere og kunder? Gjennom leietaker- og kundesøk i Create Edge får du detaljkunnskap og full oversikt over virksomheter, bransjer, områder, mv., og gjør effektive og treffsikre søk basert på dine egne kriterier.

Vi har nå lansert en ny og forbedret versjon av leietaker-/kundesøk, der hovedendringen er at vi har flyttet søkekriterier bort fra dashbordet og over til høyre filtermeny.

For å gi deg et enda mer sofistikert og oversiktlig bilde av dine søk/utvalg, har vi (i tillegg til kartet og selve uttrekkslisten), lagt til følgende informasjon i intuitive visualiseringer; grafer og tabeller på dashbordet i den nye versjonen (se illustrasjonsbilde/skjermdump nedenfor):

 • Antall ansatte
 • Bemanningsendringer
 • Bransje (overordnet/detaljert)
 • Omsetning
 • Lønnsomhet
 • Soliditet
 • Likviditet

I tillegg har vi tatt inn flere nye kriterier (lønnsomhet, soliditet og likviditet), som gjør at du kan spisse dine søk ytterligere. Disse kriteriene er også tilgjengelige i forrige versjon, og denne versjonen av leietaker-/kundesøk vil selvsagt fortsatt være oppdatert og tilgjengelig for bruk som før.

Les mer om Edge her

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK