· Systemoppdateringer

ANALYTICS

1. Ledighetsanalyse

Ledighetsoversikt:

- Mulighet for å eksportere data fra ledighetsoversikt til excel.

2. Eierskapsanalyse kart:

Menyvalg og slicere:

Ny venstremeny inneholder tre hovedseksjoner:

 1. Tilbakestillingsfunksjon åpner for mulighet til å tilbakestille filtreringer til enten "Reset default" som viser alle eksisterende bygg og kommersielle eiere, eller "Reset all" som viser alle bygninger/prosjekter uavhengig av eierskap.
 2. Utvalg: Standard utvalg ved oppstart er eksisterende bygg og kommersielle eiere. I tillegg er det mulig å filtrere på "Eiergrupperinger" og "Byggkategorier".
 3. Geografisk utvalg: Flere nivåer for filtrering av geografisk utvalg; "Region", "Fylke", "Kommune" og "Område", samt gårds- og bruksnummer og adresser.

Nøkkeltall:

For gjeldende utvalg vises følgende nøkkeltall øverst på siden:

 1. Areal
 2. Antall bygninger/planlagte prosjekter
 3. Prosentvis ledighet
 4. Antall leietakere
 5. Antall ansatte

​Kartfunksjon:

Knapperad øverst til venstre i kartet inneholder "Lasso tool" og "Polygon tool". Førstnevnte muliggjør frihånds filtrering ved å venstreklikke på mus i kart og flytte markør rundt ønsket område for deretter å avslutte utvalget med et nytt venstre museklikk. Polygonverktøyet brukes ved å venstreklikke ved hvert ønskelige hjørne, for deretter av avslutte utvalget med venstre dobbeltklikk.

Knapperad øverst til høyre i kartet inneholder følgende funksjoner (fra toppen):

 1. Zoom inn
 2. Zoom ut
 3. Kompass: Tilbakestille/orientere kartet mot nord
 4. Autozoom av/på for å låse valgt kartutsnitt

Kartet kan snus i alle retninger ved å høyreklikke og dra i kartet.

Eierkategorier:

For gjeldende utvalg vises eierkategorier øverst til høyre, inklusvive areal (kvm)

Eiergrupperinger:

For gjeldende utvalg vises eiergrupperinger til høyre, inklusive areal (kvm)

3. Kartoppslag

Menyvalg og slicere:

Ny venstremeny inneholder tre hovedseksjoner:

 1. Tilbakestillingsfunksjon åpner for mulighet til å tilbakestille filtreringer til enten "Reset default" som viser alle eksisterende bygg og kommersielle eiere, eller "Reset all" som viser alle bygninger/prosjekter uavhengig av eierskap.
 2. Utvalg: Standard utvalg ved oppstart er eksisterende bygg og kommersielle eiere. I tillegg er det mulig å filtrere på "Eiergrupperinger" og "Byggkategorier".
 3. Geografisk utvalg: Flere nivåer for filtrering av geografisk utvalg; "Region", "Fylke", "Kommune" og "Område", samt gårds- og bruksnummer og adresser.

Nøkkeltall:

For gjeldende utvalg vises følgende nøkkeltall øverst på siden:

 1. Areal
 2. Antall bygninger/planlagte prosjekter
 3. Prosentvis ledighet
 4. Antall leietakere
 5. Antall ansatte

Kartfunksjoner:

Knapperad øverst til venstre i kartet inneholder "Lasso tool" og "Polygon tool". Førstnevnte muliggjør frihånds filtrering ved å venstreklikke på mus i kart og flytte markør rundt ønsket område for deretter å avslutte utvalget med et nytt venstre museklikk. Polygonverktøyet brukes ved å venstreklikke ved hvert ønskelige hjørne, for deretter av avslutte utvalget med venstre dobbeltklikk.

Knapperad øverst til høyre i kartet inneholder følgende funksjoner (fra toppen):

 1. Zoom inn
 2. Zoom ut
 3. Kompass: Tilbakestille/orientere kartet mot nord
 4. Autozoom av/på for å låse valgt kartutsnitt

Kartet kan snus i alle retninger ved å høyreklikke og dra i kartet.

Detaljert bygningsoversikt:

Tabell nederst i midtseksjon (til høyre i tidligere versjoner) inneholder følgende informasjon:

 1. Adresse(r)
 2. Kommune-Gnr/Bnr
 3. Kommune
 4. Område: Create-Solutions AS egendefinerte geografiske inndeling 
 5. Link til seeiendom.no: Direkte oppslag til eiendommen i seeiendom.no
 6. Bygningsstatus: Matrikkelstatusene "Rammetillatelse" og "Igangsettelsestillatelse" sorterer under planlagte bygg, mens eksisterende bygg ligger under statusene "Midlertidig brukstillatelse", "Tatt i bruk" og "Ferdigattest"
 7. Byggkategori: Create-Solutions AS reviderte og oppgraderte kategorisering av byggets hovedformål
 8. Underkategori: Create-Solutions AS reviderte og oppgraderte spesifisering av byggets formål
 9. Byggkategori (matrikkel): Bygningstype i matrikkelen
 10. Eierkategori: Create-Solutions AS egendefinerte kategorier for eierskap
 11. Eiergruppering: Create-Solutions AS egendefinerte grupperinger. Ikke juridiske enheter. Deleierskap er tillagt én eiergruppering
 12. Areal (kvm): Næringsareal
 13. Val.: M: Bruksareal næring fra matrikkelen, J: Justert areal med utgangspunkt i eksterne kilder eller B: Beregnet ("best guess") areal ved egen oppmåling

Bransjefordeling:

For gjenldende utvalg vises bransjefordeling på NACE nivå 1 øverst til høyre, inklusive totalt antall ansatte

Leietakere:

For gjeldende utvalg vises leietakere (underenheter) til høyre, inklusive antall ansatte.

Hjemmelshaver(e):

Direkte link til purehjelp.no for oppslag av hjemmelshaver(e) ved valg av en enkelt bygning/planlagt prosjekt

EDGE

1. Leietakersøk

Veikart:

Mulighet for å veksle mellom områdekart og veikart som gir økt presisjonsnivå i forhold til leietakers lokasjon.

Ny filtreringsmulighet: Eiergruppering:

Mulighet for å filtrere leietakere basert på eierskap til bygning.

Omsetning:

Filtreringsmulighet relatert til omsetning flyttet fra dynamisk graf til nedtrekksmeny (slicer).

Endring antall ansatte siste 12 mnd:

Detaljert tabellarisk oversikt over leietakere utvidet til også å inneholde endring i antall ansatte siste 12 mnd. (inklusive indikator opp/ned/uendret).

1. Leietakeranalyse

Oppslag (hovedenhet):

Direkte link til purehelp.no for oppslag av hovedenhet

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK