· Systemoppdateringer

1. DATABASER

 • Byggdatabase oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 30. september 2020.
 • Utvidet med nye regioner/kommuner:
  • Ny region Vest-Finnmark, med følgende kommuner: Alta og Hammerfest 
  • Region Midtre Hålogaland, utvidet med nye kommuner: Harstad og Senja
  • Region Romerike, utvidet med ny kommune: Nittedal
 • Økonomiske nøkkeltall oppdatert for 2019 (for selskaper som har levert regnskap til Brønnøysund)
 • Data fra Enhetsregisteret (antall ansatte, forretningsadresser, mv.) er oppdatert pr. 30. september 2020. 
 • Kunngjøringer av endringer relatert til eierskap og juridiske hendelser i hjemmelselskaper, er gjennomgått og analysert pr. 19. oktober 2020.
 • Kunngjøringer av konkursåpninger er gjennomgått og analysert pr. 27. oktober 2020.
 • Skatteetatens oversikt over kompensasjonsordningen er oppdatert pr. 27. oktober 2020.
 • NAV-oversikt over virksomheter som har fått innvilget lønnskompensasjon er oppdatert pr. 27. oktober 2020.

2. EDGE

Default ved oppstart er endret til kun å gjelde virksomheter med ansatte. Mulighet for å justere filter "antall ansatte" på høyre meny dersom det er ønskelig å se nærmere på virksomheter uten ansatte.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK