· Systemoppdateringer

1. GENERELT/DATABASER

 • Databaser oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 30. september 2019
 • Arealstatistikk oppdatert pr. 3. kvartal 2019
 • Økonomiske nøkkeltall oppdatert for 2018 (for selskaper som har levert regnskap til Brønnøysund)
 • Utvidet regioner, med følgende kommuner:
 1. Bergensregionen: Askøy, Fjell, Sund og Øygarden
 2. Grenland: Kragerø

2. ANALYTICS

SAMMENDRAG

 • Graf "Historisk utvikling" (under kart) tas ut, og belyses nå under ny utbyggingsanalyse i Vision
 • Erstattes med ny tabell "Bransjeoversikt"

3. VISION

Vi introduserer tre nye trendanalyser:

 • Flyttemønster
 • Flytteanalyse
 • Utbyggingsanalyse

For analysene gjelder følgende:

 • Analysene inkluderer kun selskaper med ansatte
 • Hensyntar ikke virksomheter som flytter til/fra områder som ikke er "high graded" og inkludert i Create-Solutions' databaser. Eksempelvis hvis et selskap flytter sin virksomhet fra Ålesund (som p.t. ikke er inkludert) til Oslo (som er inkludert), vil vi kun vise hvor selskapet har flyttet til.

FLYTTEMØNSTER

Er det av interesse for deg å vite hvilke bedrifter som har flyttet sin virksomhet? Siste måned, siste 3 måneder eller siste år? Hvor flytter de fra, og hvor flytter de til? Fra randsoner til sentrum, eller motsatt? Hvilke eiergrupperinger som står bak byggene og lokalene som er fraflyttet, eller hvem som eier lokalene som nå er fylt opp med nye leietakere? Kanskje du kan bistå huseier med tilpasninger av fraflyttede lokaler, eller bidra til å identifisere nye leietakere?

Følg med i markedet og få rask og enkel tilgang til detaljert og pålitelig informasjon, og innsikt i bedriftenes flyttemønster.

Analysen inneholder:

 • Fra/til geografiske områder og adresser
 • Fra/til eiergrupperinger
 • Fra/til bygningstyper
 • Detaljert oversikt over hvilke virksomheter som har flyttet
 • Velge mellom å gjøre analyser basert på tre tidsperspektiver: Siste måned, siste tre måneder og siste år
 • Default tidsperspektiv er siste år

FLYTTEANALYSE

Har du behov for utfyllende informasjon om bedriftene som flytter på seg? Hvilke faktorer spiller inn? Bemanningsendringer? Hvilke typer selskaper flytter? Er det store skiller mellom bransjer? Størrelser? Store og små selskaper? Fra og til hvilke bygningstyper flytter bedriftene? Er det forskjeller mellom handels- og kontorleietakere? Viser trenden flytting fra mindre til store bygg? Fra eldre til nyere og mer moderne bygg? Eller motsatt? Hva med beliggenhet? Hvilke områder har størst fraflytting, og hvor flytter bedriftene til?

 

Flytteanalysen gir deg detaljert informasjon og dybdeinnsikten du trenger for å være i forkant, og gjøre de riktige valgene.

Analysen inneholder:

 • Antall bedrifter (underenheter) som har flyttet sin virksomhet og antall ansatte
 • Eiergrupperinger
 • Størrelseskategorier
 • Bemanningsendringer og utvikling antall ansatte
 • Bransjeoversikt
 • Detaljert oversikt over hvilke virksomheter som har flyttet
 • Bygningstyper, størrelse, alder, mv.
 • Velge mellom å gjøre analyser basert på tre tidsperspektiver: Siste måned, siste tre måneder og siste år
 • Default tidsperspektiv er siste år

UTBYGGINGSANALYSE

Er du opptatt av områdeutvikling og markedstrender? Hvor har det vært størst utbygging de siste årene? Hvilke bygninger? Bygningstyper? Hvem står bak? Hvor kommer planlagte nybygg, og hvem står bak disse? Er det skifter i utbyggingsplanene? Typer bygg? Områder?

Hold deg oppdatert på trender i markedet med tilgang til vår nye utbyggingsanalyse.

Analysen inneholder:

 • Tre seksjoner: Ferdigstilte bygg, igangsettelsestillatelser, rammetillatelser
 • Antall bygninger/prosjekter og areal (kvm)
 • Områder og adresser
 • Bygningstyper
 • Eiergrupperinger
 • Velge mellom å gjøre analyser innenfor de tre siste årene
 • Default tidsperspektiv er siste år
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK