· Systemoppdateringer

1. GENERELT/DATABASER

 • Generell «facelift»
 • Ikke forhåndsdefinert region ved oppstart
 • Nøkkeltall er gjennomgående i «header»
 • Meny/utvalg/slicere: Alle valg kan gjøres i meny på venstre side
 • Utvidelse av databaser; Drammensregionen, Mosseregionen, Follo og Romerike
 • Nye regioner gjøres tilgjengelig for våre abonnenter etter en kort testperiode

2. CREATE+

 • Informasjon; databaseoppdateringer, utbygging av databaser (geografi), mv.
 • Ny seksjon: Ferdigstilte bygg, nye igangsettelsestillatelser og rammetillatelser siste mnd, 3 mnd og 12 mnd

3. ANALYTICS

 • «Default» kart på analyser er veikart. Områdekart («shapemap» anbefales ved valg av enkelt region)
 • I tabell under kartoppslag; link til reguleringsplaner for gjeldende eiendom

4. EDGE

 • Ny kartfunksjon; Mapbox åpner for samme funksjonalitet som Analytics («Lasso tool» og «Polygon tool»)
 • Mapbox-kartene dekker hele utvalget i våre databaser. Vi har lagt opp til en løsning med flere utvalgskriterier; geografi, byggkategorier, størrelseskategorier, byggstatus, eierskap, eiergruppering, mv. Større utvalg dekkes gjennom disse. 
 • Bruk av lasso/polygon er tenkt for mindre utvalg – gjerne zoomet ned på gate-/kvartalsnivå.
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK