· Systemoppdateringer

1. GENERELT/DATABASER

 • Databaseutvidelse: Inkludert oppgradert informasjon for bygg med matrikkelstatus «Bygning godkjent for riving/brenning» - (matrikkelstatuskode: «GR»).

2. ANALYTICS

 • «Drillthrough» (ekstraher data): Behold og ta med ditt filtrerte utvalg for videre analyse i «Kartoppslag». Høyreklikk i grafer og tabeller, og velg «ekstraher» og deretter «Kartoppslag». For å returnere til siden du kom fra, velg tilbakeknapp øverst til venstre i kartoppslaget.
 • Byggstatus: Filter/slicer «Byggstatus eksisterende og planlagt» flyttet fra øverst på venstre meny til knapperad i tilknytning kartene i alle verktøy med unntak av «Sammendrag» og «Prosjektanalyse»).
 • Matrikkelstatus: Lagt til «Byggstatus (matrikkel)» øverst i venstre nedtrekksmeny. Muliggjør filtrering av ulike matrikkelstatuser, inklusive «Bygning godkjent for riving/brenning».
 • Stolpediagram: «Byggkategori/arealdistribusjon» endret fra flerfarge til en farge. Visuell justerig for å enklere identifisere utvalg.
 • Tooltip: Lagt til alle adresser i «tooltip» for alle mapbox kartene. Hold/hovre over enkeltbygg, og få informasjon umiddelbart, inklusive byggets adresse(r).
 • Overskrifter: «Header» øverst til venstre, for presisering av hvilket verktøy man står i.
 • Etableringsår grunneiendom: I tabell under «Kartoppslag»; lagt til kolonne for etableringsår av grunneiendom ved fradeling (nytt gårds- og bruksnummer). Datagrunnlaget i matrikkelen er ufullstendig. Tabellen viser kun verdier der etableringsår er oppgitt i matrikkelen.
 • År for siste registrerte byggstatus: I tabell under «Kartoppslag»; lagt til kolonne for år for siste byggstatus i matrikkelen.  Datagrunnlaget i matrikkelen er ufullstendig (gjelder særlig eldre bygninger). Tabellen viser kun verdier der statusår er oppgitt i matrikkelen.
 • År for siste bygningsendring: I tabell under «Kartoppslag»; lagt til kolonne for år siste bygningsendring. Bygningsendringer kan omfatte enten tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygging. Tabellen viser kun verdier der det er foretatt bygningsendringer.

3. EDGE

 • Leietakersøk – «Uttrekksliste»: Inkludert alle kolonner fra tabellene «selskapsinfo», «kontaktinfo», «fin.info hovedenhet» og «flytteinfo». Eksporterer all info for gjeldende utvalg i en uttrekksliste.
 • Leietakersøk – «Byggkriterier»: Utvidet søkefunksjon, med mulighet til å gjøre søk på «matrikkelstatus» og «byggkategori nivå 2» - i tillegg til eksisterende byggkategori nivå 1 og eiergrupperinger. Åpner f.eks. for mulighet til å søke leietakere med adresse i bygg som har matrikkelstatus «Bygning godkjent for riving/brenning».
 • Leietakersøk – «Utvalgskriterier»: Utvidet med flere geografiske valgkriterier.
 • Kartoppslag – «Oppslag leietakeranalyse»: Høyreklikk på et selskap i ditt utvalg, og velg leietakeranalyse for dybdeanalyse av selskapet.
 • Kartoppslag – «Utvalgskriterier»: Utvidet med flere geografiske valgkriterier.
 • Kartoppslag – «Søkefunksjon»: Bruk «lasso» eller «polygon» for å gjøre søk direkte i kartet, evt. skriv inn firmanavn for direkte oppslag.
 • Kartoppslag – «Uttrekksliste»: Ta ut liste på samme måte som under leietakersøk, og eksporter all info for gjeldende utvalg i en uttrekksliste.
 • Kartoppslag – «Tooltip»: Hold/hovre over enkeltbygg, og få informasjon umiddelbart; areal, byggets adresse(r), byggkategori nivå 1 og 2 samt eiergruppering.
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK