· Systemoppdateringer

1. DATABASER

 • Byggdatabase oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 1. mars 2020.
 • Utvidet regioner, med følgende kommuner:
  • Nedre Glomma: Fredrikstad, Sarpsborg og Halden
 • Data fra Enhetsregisteret (antall ansatte, forretningsadresser, mv.) er oppdatert pr. 27. mars. 
 • Kunngjøringer av endringer relatert til eierskap og juridiske hendelser i hjemmelselskaper, er gjennomgått og analysert pr. 27. mars 2020.
 • Kunngjøringer av konkursåpninger er gjennomgått og analysert pr. 27. mars 2020. 

2. GENERELT FOR ALLE VERKTØY

 • Mulighet for å søke blant filter øverst på høyre meny

3. ANALYTICS

NY ANALYSE: ALDERSSAMMENSETNING

Hvordan er aldersfordelingen på eksisterende næringsbygg? Hvordan har utbyggingen vært? Er det store forskjeller mellom ulike geografiske områder eller bygningstyper? Hvordan er sammensetningen hos de ulike eiergrupperingene? Hva med leietakerne? Er det klare skiller mellom bransjer og alderen på byggene de leier? Kan kunnskap om alderssammensetning være nyttig for deg i arbeidet med å identifisere bygg med vedlikeholdsbehov, eller behov for renovering/rehabilitering av eksisterende bygningsmasse? Kanskje du søker næringsbygg som egner seg for konvertering?

Analysen gir deg oversikt over bygningsmassens aldersfordeling og utbyggingshistorikk.

ØVRIGE OPPDATERINGER

 • Nye filter på høyre meny:
  • Bransje (overordnet nivå): Leietakers bransjetilhørighet (NACE 1, næringshovedområde)
  • Bransje (detaljert nivå): Leietakers bransjetilhørighet (NACE 5, næringskode)
  • Les mer om næringskoder på brreg.no
 • Kartoppslag: Nye kolonner i tabell under kart:
  • Operativ status (år): Operativ status for opprinnelig bygningskropp. Defineres ved en av følgende matrikkelstatuser: Midlertidig brukstillatelse (MB), tatt i bruk (TB) eller ferdigstillelsesattest (FA).
  • Igangsettelse (år): År for opprinnelig igangsettelsestillatelse (IG)
  • Rammetillatelse (år): År for opprinnelig rammetillatelse (RA)

4. EDGE

 • Nytt filter på høyre meny: Selskapsform

5. VISION

 • Nytt filter på høyre meny: Alderskategori

6. IDEAS

NY ANALYSE: BEMANNINGSANALYSE

Er det av interesse for deg å vite hvilke bedrifter som foretar opp- eller nedbemanning? Hvordan utviklingen har vært siste måned, siste kvartal eller siste år? Hvor godt kjenner du bemanningssituasjonen hos dine egne leietakere? Hvilke eiergrupperinger står bak byggene og lokalene som påvirkes av bemanningsendringer? Kanskje du kan bistå huseier med tilpasninger av lokaler, eller bidra til å identifisere nye leietakere?

Vi gir deg full oversikt over ansatte, samt bemanningsendringer i virksomheter i ulike områder eller konkrete eiendommer, eiergrupperinger, bygningstyper og bransjer. Bemanningsanalysen baseres på antall ansatte i virksomheter registrert i Enhetsregisteret (Br.reg.), og inneholder historiske data f.o.m. 1. januar 2018. Enhetsregisteret oppdateres månedlig (ca. den 10. hver mnd.) med informasjon fra Aa-registeret (arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret), og det er således noe forsinkelse i datagrunnlaget knyttet til antall ansatte.

Analysen skiller ikke mellom hel- og deltidsansatte, og vil heller ikke fange opp midlertidige permitteringer. Våre analyser inneholder kun informasjon om ansatte for leietakere som er registrert med forretningsadresse i bygninger og regioner/områder som er inkludert i Create-Solutions' databaser. Det forutsettes videre at virksomheten er aktiv, og har hatt ansatte i løpet av de to siste årene.

NYTTIGE TIPS - HØYREKLIKK I GRAFER OG TABELLER

 • Ekstraher data - «Vis detaljerte bemanningsendringer»: Ta med filtrert utvalg for detaljert oversikt over bemanningsendringer (opp- og nedbemanninger, prosentvis endring, mv.). Høyreklikk i grafer og tabeller, og velg «ekstraher» og deretter «Vis detaljerte bemanningsendringer». Mulighet for å «sofistikere» utvalget ved bruk av valgmulighetene i høyre meny. For å returnere til siden du kom fra, velg tilbakeknapp øverst til venstre.
 • Ekstraher data - "Vis leietakere i kart": Ta med filtrert utvalg for videre analyse og detaljoversikt over virksomheter der det er registrert bemanningsendringer. Høyreklikk i grafer og tabeller, og velg «ekstraher» og deretter «Vis leietakere i kart». Mulighet for å «sofistikere» utvalget ved bruk av valgmulighetene i høyre meny. For å returnere til siden du kom fra, velg tilbakeknapp øverst til venstre i kartoppslaget.
 • Ekstraher data - "Vis i kartoppslag": Ta med filtrert utvalg for videre analyse og detaljoversikt av bygninger der det er registrert bemanningsendringer. Høyreklikk i grafer og tabeller, og velg «ekstraher» og deretter «Vis i kartoppslag». Mulighet for å «sofistikere» utvalget ved bruk av valgmulighetene i høyre meny i kartoppslaget. For å returnere til siden du kom fra, velg tilbakeknapp øverst til venstre i kartoppslaget. 

KONKURSANALYSE

 • Tatt inn opprettelser av konkursbo, i tillegg til konkursåpninger
 • For mer info om konkurs, se Konkursrådets sider "Innføring i konkurs"

NYTTIGE TIPS - HØYREKLIKK I GRAFER OG TABELLER

 • Ekstraher data - "Vis leietakere i kart": Ta med filtrert utvalg for videre analyse og detaljoversikt over konkursåpninger/konkursbo. Høyreklikk i grafer og tabeller, og velg «ekstraher» og deretter «Vis leietakere i kart». Mulighet for å «sofistikere» utvalget ved bruk av valgmulighetene i høyre meny i kartoppslaget. For å returnere til siden du kom fra, velg tilbakeknapp øverst til venstre i kartoppslaget.
 • Ekstraher data - "Vis i kartoppslag": Ta med filtrert utvalg for videre analyse og detaljoversikt av bygninger der det er registrert konkursåpninger/konkursbo. Høyreklikk i grafer og tabeller, og velg «ekstraher» og deretter «Vis i kartoppslag». Mulighet for å «sofistikere» utvalget ved bruk av valgmulighetene i høyre meny i kartoppslaget. For å returnere til siden du kom fra, velg tilbakeknapp øverst til venstre i kartoppslaget. 
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK