· Systemoppdateringer

1. DATABASER

 • Byggdatabase oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 30. april 2020.
 • Utvidet med ny region, med følgende kommuner:
  • Tromsøregionen: Tromsø
 • Data fra Enhetsregisteret (antall ansatte, forretningsadresser, mv.) er oppdatert pr. 30. april 2020. 
 • Kunngjøringer av endringer relatert til eierskap og juridiske hendelser i hjemmelselskaper, er gjennomgått og analysert pr. 11. mai 2020.
 • Kunngjøringer av konkursåpninger er gjennomgått og analysert pr. 26. mai 2020.
 • Skatteetatens oversikt over kompensasjonsordningen er oppdatert pr. 26. mai 2020.

2. KONTANTSTØTTEANALYSE (IDEAS)

 • Ny graf - Månedlig utvikling: Tildelt kontantstøtte til bedrifter (hovedenheter) pr. periode med forretningsadresse innenfor geografiske områder og bygg inkludert i Create-Solutions databaser.
 • Ny tabell - Byggoversikt: Tildelt kontantstøtte til bedrifter (hovedenheter) fordelt pr. adresse. Topp 100 adresser etter sum tildelt beløp.

3. PROSJEKTANALYSE (ANALYTICS)

 • Ny graf: Fordeling rammetillatelser (RA) og igangsettelsestillatelser (IG) pr. byggkategori
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK