· Systemoppdateringer

1. DATABASER

 • Byggdatabase oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 31. mai 2020.
 • Ny ledighetsanalyse 1H2020: Dybdeanalyse gjennomført i juni 2020.
 • Data fra Enhetsregisteret (antall ansatte, forretningsadresser, mv.) er oppdatert pr. 31. mai 2020. 
 • Kunngjøringer av endringer relatert til eierskap og juridiske hendelser i hjemmelselskaper, er gjennomgått og analysert pr. 17. juni 2020.
 • Kunngjøringer av konkursåpninger er gjennomgått og analysert pr. 30. juni 2020.
 • Skatteetatens oversikt over kompensasjonsordningen er oppdatert pr. 30. juni 2020.

2. NYHET: CREATE GO

Våre verktøy inneholder svært mange analyser og omfattende data. Vi har nå samlet et utvalg av våre basisanalyser og -informasjon i en forenklet versjon tilpasset mobiltelefonbruk, som vi håper du vil ha nytte av når du er på farten.

Hvordan bruker du Create GO på din mobiltelefon?

Du logger deg inn direkte på https://create-solutions.app/ eller via menyvalg på www.create-solutions.no, på din mobiltelefon med brukernavn og passord som før - og møter nedenstående startside:

1. Scrolling

Du manøvrerer mellom de ulike analysene og seksjonene ved å scrolle på høyre side i skjermbildet.

2. Filtrering

Du kan avgrense/spisse dine analyser ved å gjøre ett eller flere filtreringsvalg. Create GO inneholder to seksjoner med filtreringsvalg:

 1. Region, bygningstype, bygningsstatus, adresse, eierskap og eiergruppering (ovenstående illustrasjon).
 2. Selskapsinfo: Bransje (overordnet og detaljert), leietaker (hoved- og underenhet) og størrelse (antall ansatte og omsetning).

I tillegg er tabeller og grafer interaktive, og du kan enkelt filtrere ned til ønsket nivå ved å klikke direkte i disse.

3. Enkel meny nederst på siden

 • Velg posisjon: Dersom det er ønskelig å se nærmere på et spesifikt område, som f.eks. der du er akkurat nå - kan du velge posisjon og finjustere kartutsnittet.
 • Nullstill: Tilbakestiller alle dine valg, og lar deg starte forfra og gjøre nye valg/filtreringer.
 • Logg ut

Nærmere om å velge posisjon og kartutsnitt

Velg først utgangsposisjon i kartet, ved enten å klikke direkte i kartet og plassere markør på ønsket posisjon (gjøres enklest ved å bruke zoomfunksjonen i kartet) eller å velge din lokalisering "der du er" (1) ved å tillate at mobiltelefonen din får tilgang til dine stedsdata.

Juster kartutsnittet ved å velge ønsket rekkevidde fra utgangsposisjon, fra 10 til 1 000 meter (2).

Velg "Bruk" for å se nærmere på valgt område, eller "Lukk" for å avbryte og gå tilbake til ditt opprinnelige utvalg.

Hvilke analyser og hvilken informasjon får du gjennom Create GO?

Du får tilgang til følgende informasjon for ditt utvalg:

 • Sammendrag/nøkkeltall
 • Bygningsoversikt (adresse og areal)
 • Bygningstyper (hovedkategori og underkategori)
 • Ledighet pr. region, område og adresse
 • Ledighetsutvikling
 • Eierkategori og eiergruppering
 • Bransjefordeling (overordnet og detaljert)
 • Leietakeroversikt (selskap og antall ansatte)
 • Bemanningsutvikling

Husk at tilgjengelige analyser og informasjon er begrenset av de geografiske regioner som inngår i ditt abonnement.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK