· Systemoppdateringer

1. GENERELT/DATABASER

 • Databaser oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 31. juli 2019
 • Lagt til ny region, med tilhørende kommuner:

Grenlandsregionen: Skien, Porsgrunn, Bamble

2. CREATE+

 • Åpnet for avansert filtrering/advanced filtering som muliggjør søk basert på verdi

3. ANALYTICS

 • Ny rapport: Energimerking:
 1. Energikarakter: Energikarakter fra A til G, og er basert på beregnet levert energi. Les mer her.
 2. Oppvarmingsmerke/-karakter: Oppvarmingskarakteren gis med en femdelt fargerangering fra rødt til grønt, og rangerer bygningen etter hvilket oppvarminssystem som er installert. Les mer her.
 3. Energimerke:  Består av energikarakter og oppvarmingskarakter. Les mer her.
 4. Antall bygg: Antall bygg med registrert energimerke.
 5. Antall attester: Antall attester (et bygg kan ha flere attester).
 6. Byggteknisk forskrift: Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Les mer her. Forskriften er delt opp som følger:  
 1. TEK17 (2019 - )
 2. TEK10 (2012 - 2018)
 3. TEK07 (2009 - 2011)
 4. TEK97 (1999 -2008)
 5. TEK87 (1989 - 1998)
 6. TEK69 (1971 - 1988)
 7. Ingen TEK ( - 1970)
 • Dersom valgt bygg/adresse ikke har registrert miljømerking, vil de forskjellige grafene være tomme.
 • I kartoppslag er det lagt til en ny kolonne «Energimerking».
 • Dersom du ønsker mer informasjon om energimerking kan du lese her.
Kilder brukt til energimerkingsrapport:

4. EDGE

 • Nye menyvalg på høyre filtermeny (for alle rapporter i EDGE):
  1. Bransje (overordnet eller detaljert)
  2. Firmanavn (hovedenhet eller underenhet)
  3. Privat/offentlig selskap
  4. Org.nr. (hovedenhet)
  5. Antall ansatte (underenhet)
  6. Omsetning (hovedenhet)
  7. Bemanning siste 12 mnd. (underenhet) 
 • Sortering på endring antall ansatte
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK