· Systemoppdateringer

1. GENERELT/DATABASER

 • Database oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr 31. desember 2018

2. CREATE +

 • Overordnet nøkkeltall "Antall leietakere" endret til "Leietakere med ansatte". Viser antall leietakere (underenheter) med antall ansatte større enn null. Ekskluderer selskaper med registrert forretningsadresse, men uten ansatte (f.eks. holdingselskaper, mv.).   
 • Nytt menyvalg (fliter/slicer): REGION
 • Kart: Viser nå output pr kommune, mot tidligere region

3. ANALYTICS

 • GENERELT: Overordnet nøkkeltall "Antall leietakere" endret til "Leietakere med ansatte". Viser antall leietakere (underenheter) med antall ansatte større enn null. Ekskluderer selskaper med registrert forretningsadresse, men uten ansatte (f.eks. holdingselskaper, mv.).
 • BYGGANALYSE: "Underkategori bygg" flyttet fra egen seksjon (midten) til ekspanderende underpunkter i tabell "Byggkategori" (midten øverst).
 • BYGGANALYSE: Nytt stolpediagram "Alderskategori pr. siste matrikkelstatus". Viser aldersfordeling basert på siste registrerte status i matrikkelen, som følger:
  • A. Etter 2010
  • B. 2000-2009
  • C. 1990-1999
  • D. 1980-1989
  • E. Før 1980
  • F. Ikke registrert
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK