· Systemoppdateringer

1. DATABASER

 • Databaser oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 31. januar 2020.
 • Kunngjøringer av endringer relatert til eierskap og juridiske hendelser i hjemmelselskaper, er gjennomgått og analysert pr. 20. februar 2020, og presenteres i CREATE VISION.
 • NYHET: Kunngjøringer av konkursåpninger er gjennomgått og analysert pr. 25. februar, og presenteres i vårt nye produkt CREATE IDEAS. Les mer om IDEAS under nedenstående pkt. 6.

2. GENERELT FOR ALLE VERKTØY

 • Alle kart viser nå enkeltpunkter (ett punkt pr. observasjon) uavhengig av zoom, mot tidligere sammenslåtte klynger.

3. ANALYTICS

 • Tatt inn nytt filter på høyre meny "Kombi bolig/næring" for å identifisere hvilke bygninger og prosjekter som har kombinerte bolig- og næringsformål.
 • I tabell under kartoppslag er tatt inn to nye kolonner: Boligareal og boenheter.
 • NB! Create-Solutions har kun hentet inn rådata vedr. boligareal/-enheter fra matrikkelen, og har ikke gjort noen form for "high-grading" av disse dataene. Eierskap (eierkategorier/-grupperinger) er kun knyttet til seksjonene for næringseiendom. Eierskap til boligseksjoner er ikke en del av Create-Solutions' leveranser/analyser.

4. EDGE

 • Leietaker/kundesøk: I tabell nederst (uttrekksliste) er det tatt inn ny kolonne link purehelp.no (helt til høyre i tabellen).

5. VISION

 • Filter/slicer øverst til venstre for valg av år: Default valg av filter endret fra å være låst til 2020, til å inkludere 2019 (oppstart). Bruker velger selv hvilket år/kvartal det er ønskelig å analysere.
 • Stolpediagram nederst til venstre: Transaksjonsvolum (kvm) registrert i Create-Solutions databaser; omstrukturert for å sammenligne utviklingen fra år til år, måned for måned (se nedenstående illustrasjon).

6. IDEAS

 • CREATE IDEAS er vårt siste tilskudd til vår programvarepakke. Analysene i IDEAS vil komplementere ANALYTICS, EDGE og VISION med tilgang til data og dybdeinnsikt i sentrale områder og drivere i tilknytning til næringseiendomsmarkedet.
 • Create-Solutions' kongstanke er at alle endringer gir grobunn for verdiskapning, og at rask tilgang til kvalitetssikret og strukturert info gir økt innsikt og konkurransefortrinn for våre kunder.
 • IDEAS vil være tilgjengelig for alle våre eksisterende kunder f.o.m. 25. februar 2020.
 • IDEAS består av følgende hovedanalyser, og vil bli lansert fortløpende utover våren/høsten 2020:
 1. Insight (innsikt/overordnet sammendrag):  Antatt lansering august/september 2020
 2. Demographics (demografi): Antatt lansering er mars/april 2020
 3. Economics (makro): Antatt lansering august/september 2020
 4. Announcements (kunngjøringer): Lanseres 25. februar 2020 (konkursåpninger)
 5. Special Businesses (spesielle virksomheter): Antatt lansering august/september 2020

ANNOUNCEMENTS/KUNNGJØRINGER: KONKURSÅPNINGER

Er det nyttig for deg å få oversikt over hvilke selskaper som åpner konkurs? Hvor de holder til, og hvilke områder som er mest berørte? Hvilke eiergrupperinger som står bak byggene og lokalene som er/blir fraflyttet? Hvor stor andel av leietakermassen er rammet? Hvor mange ansatte som blir berørt, og hvilke bransjer representerer de?

Kanskje du kan bistå huseier med tilpasninger av fraflyttede lokaler, og sette lokalene i stand for utleie til nye leietakere. Kanskje du kan få et nytt utleieoppdrag, og bidra til å identifisere nye leietakere? Kanskje du finner nye transaksjonsobjekter?

Analysen inneholder registrerte konkursåpninger i bedrifter siste 12 mnd. (løpende), med forretningsadresse innenfor geografiske områder og bygg inkludert i Create-Solutions databaser. Hovedkilde er offentlige kunngjøringer (Brreg.).

Create-Solutions vil i fortsettelsen se nærmere på øvrige kunngjøringer (fusjoner, fisjoner, mv.), og vurdere hvorvidt disse tas inn i egne analyser i denne seksjonen.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK