· Systemoppdateringer

DATABASEOPPDATERINGER

  • Byggdatabase oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 30. november 2020.
  • Utvidet med ny kommune:
    • Ålesundsregionen: Sula
  • Ledighetsanalyse 2H2020: Dybdeanalyse gjennomført i desember 2020.
  • Data fra Enhetsregisteret (antall ansatte, forretningsadresser, mv.) er oppdatert pr. 30. november 2020. 
  • Kunngjøringer av endringer relatert til eierskap og juridiske hendelser i hjemmelselskaper, er gjennomgått og analysert pr. 7. desember 2020.
  • Kunngjøringer av konkursåpninger er gjennomgått og analysert pr. 17. desember 2020.
  • Skatteetatens oversikt over kompensasjonsordningen er oppdatert pr. 17. desember 2020.
  • NAV-oversikt over virksomheter som har fått innvilget lønnskompensasjon er oppdatert pr. 17. desember 2020.
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK