Return to site

Desember 2019/Januar 2020

· Systemoppdateringer

1. DATABASER

  • Databaser oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 31. desember 2019
  • Ledighetsanalyse 2H2019: Dybdeanalyse gjennomført i desember 2019, og revidert i januar 2020
  • Implementert ny kommune- og fylkesstruktur, i tråd med kommune- og regionreformene. Les mer om dette på Kartverkets hjemmesider her

2. GENERELT FOR ALLE VERKTØY

  • Endret farger for brukte menyvalg/filtre på høyre meny. Gjør det enklere og mer intuitivt å se hvilke filtre som inngår i dine utvalg/analyser

3. ANALYTICS

  • KARTOPPSLAG: I tabellen under kartet er det tatt i link til Google Maps
  • GENERELT: Nye menyvalg/filtre på høyre meny (hovedenhet/underenhet). Åpner for å gjøre analyser basert på leietakere. Eksempelvis kan du velge hovedenhet Create-Solutions AS, og få en full analyse over hvilke bygg underenhetene i Create-Solutions holder til i.

4. VISION

  • TRANSAKSJONSANALYSE: Nytt filter/slicer øverst til venstre for valg av år. Default er 2020.
  • FLYTTEMØNSTER/-ANALYSE: Vi gjør oppmerksom på at oppdateringen av datagrunnlaget i flytteanalysene er noe forsinket som følge av kommune- og regionreformene. Datagrunnlaget er oppdatert pr. 30. november 2019, og vi foventer lansering av nytt datasett i tilknytning til vår februaroppdatering - 24. februar 2020.
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK