· Systemoppdateringer

1. GENERELT/DATABASER

 • Database oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr 30. november 2018

2. ANALYTICS

 • Ledighetstallene oppdateres for 2H2018 fredag 21. desember 2018. Analysearbeidet er gjennomført i tidsrommet 01.12-20.12.2018.
 • Hovedkilder for ledighetsanalysen er:
  • finn.no
  • ne.no
  • Næringsmegleres hjemmesider
  • Eiendomsbesitteres hjemmesider
  • Egne algoritmer
  • Observasjoner og intervjuer/samtaler

3. EDGE

 • Generell facelift
 • Nøkkeltall: For gjeldende utvalg vises følgende nøkkeltall øverst på siden:
  • Hovedenheter: Totalt antall hovedenheter
  • Underenheter: Totalt antall underenheter
  • Underenheter m/ansatte: Antall underenheter med registrert ansatte
  • Antall ansatte: Totalt antall ansatte
  • Antall bygg: Antall bygninger/planlagte prosjekter
 • Filter/slicer for "Søkegrunnlag" (basert på flytting eller etableringsdato) er flyttet til venstre meny øverst
 • Forenklet listefunksjonalitet "Uttrekksliste": Tidligere fem lister, nå slått sammen til en utvidet liste - med samme innhold som før
 • Nytt filter/slicer: Firmanavn hovedenhet - åpner for mulighet å identifisere alle underenheter pr hovedenhet, ved oppslag på selskapsnavn
 • Nytt filter/slicer: Firmanavn hovedenhet - åpner for mulighet å identifisere alle underenheter pr hovedenhet, ved oppslag på org.nr.
 • Ny kategori: "Bemanning siste 12 mnd. (underenhet)" viser bemanningsutviklingen for de representative underenhetene som følger:
  • Økt bemanning
  • Redusert bemanning
  • Uendret
 • Nytt filter/slicer: Gjøre utvalg basert på ny kategori "Bemanningssiste 12 mnd." 
 • Justert kategori: Kategorien "Antall ansatte (underenhet)" er utvidet med en egen kategori for underenheter med null ansatte. Dette for å forenkler arbeidet med å utelate underenheter uten ansatte. De nye kategoriene er:
  • A: 0
  • B: 1-5
  • C: 6-15
  • D: 16-30
  • E: 31-50
  • F: 51-100
  • G: 100 +
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK