· Systemoppdateringer

1. DATABASER

 • Byggdatabase oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 31. juli 2020.
 • Utvidet med ny region, med følgende kommuner:
  • Bodøregionen: Bodø
 • Data fra Enhetsregisteret (antall ansatte, forretningsadresser, mv.) er oppdatert pr. 31. juli 2020. 
 • Kunngjøringer av endringer relatert til eierskap og juridiske hendelser i hjemmelselskaper, er gjennomgått og analysert pr. 12. august 2020.
 • Kunngjøringer av konkursåpninger er gjennomgått og analysert pr. 25. august 2020.
 • Skatteetatens oversikt over kompensasjonsordningen er oppdatert pr. 25. august 2020.

2. SAMMENDRAG (ANALYTICS)

 • Generell "facelift"
 • Nytt innhold: 
  • Historisk utvikling (siste 20 år) igangsettelsestillatelser (IG), rammetillatelser (RA) og ferdigstilte bygg (MB, TB, FA)
  • Leietakeroversikt
  • Områdeoversikt

3. EIENDOMSRAPPORT (PORTFOLIO)

 • Egen seksjon med nye nøkkeltall:
  • Eierbrøk
  • Gjennomsnitt leiepris
  • Vektet gjenværende kontraktsbeløp
  • Leiepotensial
  • Økonomisk ledighet / verdiledighet (NOK)
  • Økonomisk ledighet / verdiledighet (%)
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK