· Systemoppdateringer

1. GENERELT/DATABASER

 • Databaser oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 31. mars 2019
 • Lagt til ny region Mjøsbyene, med tilhørende kommuner:
 1. Gjøvik
 2. Hamar
 3. Lillehammer
 4. Ringsaker

2. ANALYTICS

Ledighetsanalyse:

 • I ledighetsoversikten øverst i midten er det lagt til ny kolonne: «Antall bygg m/ ledighet»
 • Mulighet for å eksportere data fra samme tabell til excel: Hold markør over tabellen, og velg «...» («Flere alternativer») helt til høyre i menyen – deretter «eksporter data»

3. VISION

Transaksjonsanalyse:

 • Transaksjonsanalysen inneholder registrerte transaksjoner i Create-Solutions’ databaser f.o.m. 1. januar 2019. Hovedkilde er offentlige kunngjøringer (Brreg.), men redaksjonen i Create-Solutions støtter seg også til nyhetsbildet i sin research
 • Analysen revideres månedlig
 • Transaksjonsanalysen inneholder følgende hovedelementer for bygninger der det er registrert en transakjon:
 1. Nøkkeltall: Areal (kvm), antall bygg, ledighet, antall leietakere med ansatte og totalt antall ansatte
 2. Kart med samme funksjoner som ANALYTICS
 3. Områdeoversikt: Detaljert tabell pr område
 4. Bygg (adresse): Detaljert tabell pr bygg
 5. Transaksjonsvolum (kvm) registrert i Create-Solutions databaser: Stolpediagram viser månedlig transaksjonsvolum definert ved areal (kvm)
 6. Areal (kvm) fordelt etter eierkategori; SELGER: Create-Solutions AS egendefinerte kategorier for eierskap
 7. Areal (kvm) fordelt etter eierkategori; KJØPER: Create-Solutions AS egendefinerte kategorier for eierskap
 8. Byggkategori (kvm): Fordeling pr byggkategori (hoved)
 9. Arealdistribusjon (byggstørrelse): Areal (kvm) presenteres som stolper og leses av venstre akse, og antall bygg presenteres som punkter og leses av høyre akse
 10. Selger eiergruppering: Create-Solutions AS egendefinerte grupperinger. Ikke juridiske enheter. Deleierskap er tillagt én eiergruppering
 11. Kjøper eiergruppering: Create-Solutions AS egendefinerte grupperinger. Ikke juridiske enheter. Deleierskap er tillagt én eiergruppering
 • Menyen til venstre åpner for filtrering som følger:
 1. Kvartal
 2. Bygningsstatus (eksisterende/planlagt)
 3. Eierkategorier (selger/kjøper)
 4. Eiergrupperinger (selger/kjøper)
 5. Byggkategorier (hoved)
 6. Geografisk inndeling (region/område/adresse)
 • Ekstraher data: Gjennom hele transaksjonsanalysen er det åpnet for å beholde og ta med filtrert utvalg for videre analyse i «Kartoppslag». Høyreklikk i grafer og tabeller, og velg «ekstraher» og deretter «Kartoppslag». For å returnere til siden du kom fra, velg tilbakeknapp øverst til venstre i kartoppslaget. Mulighet for å «sofistikere» utvalget ved bruk av valgmulighetene i venstre meny i kartoppslaget.
 • Bygningsoversikten under kartet inneholder følgende informasjon (i tillegg til standard informasjon hentet fra ANALYTICS):
 1. Siste reg. transaksjon: Dato for siste registrerte transaksjon
 2. Selger eiergruppering: Create-Solutions AS egendefinerte grupperinger. Ikke juridiske enheter. Deleierskap er tillagt én eiergruppering
 3. Kjøper eiergruppering: Create-Solutions AS egendefinerte grupperinger. Ikke juridiske enheter. Deleierskap er tillagt én eiergruppering
 4. Kilde Brreg. (kunngjøring): Indikerer hvorvidt vår kilde er kunngjøringer (JA/NEI)
 5. Nyhetskilde: I de tilfeller vår redaksjon har registrert en nyhetssak i tilknytning gjeldende transaksjon
 6. Nyhetslink: Link til nyhetssak, i de tilfeller vår redaksjon har registrert en nyhetssak i tilknytning gjeldende transaksjon
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK