Effektive løsninger, økt innsikt

 

 

 

Det komplette bildet av næringseiendomsmarkedet

 

DATA

Informasjon du kan stole på

 

Vårt hovedfokus er datakvalitet. Hold deg løpende oppdatert med tilgang til våre unike oppgraderte data.

 

VERKTØY

Forenkler hverdagen din

 

Vår skybaserte «alt-i-ett» plattform gir deg innovative og brukervennlige verktøy. Du har tilgang til alt på et sted.

 

ANALYSE

Enklere, smartere, billigere

 

Vi er en nøytral aktør med spisskompetanse på næringseiendomsmarkedet. Du gjør avanserte dybdeanalyser og genererer presise interaktive rapporter med noen enkle tastetrykk.

 

INNSIKT

Fra data til dybdeinnsikt

 

Informasjonsdatabaser, styrings- og beslutningsverktøy er vår kjernevirksomhet. Få utbytte av våre løsninger, økt forståelse av næringseiendomsmarkedet og skaff deg detaljert innsikt på minutter.

 

 

ANALYTICS

Gir deg dybdeinnsikt og økt kunnskap om næringseiendomsmarkedet, markedstrender og –utvikling

 

 

Hovedfunksjoner

 

 • Bygganalyse
 • Ledighetsanalyse
 • Eierskapsanalyse
 • Eiendomssøk
 • Prosjektanalyse
 • Kartoppslag

EDGE

Vårt unike verktøy for kartlegging av leietakermarkedet gir deg effektive og treffsikre søkeprosesser

 

Hovedfunksjoner

 

 • Leietakeranalyse
 • Leietakersøk
 • Prospecting
 • Salgsstøtte

VISION

Gir deg et komplett faktabasert og fremtidsrettet analysegrunnlag i dine beslutningsprosesser

 

 

Hovedfunksjoner

 

 • Leieprisanalyse
 • Scenarier
 • Transaksjonsstøtte
 • Mulighetsstudier
 • Utvidede markedsanalyser

PORTFOLIO

Vårt porteføljestyringsverktøy gir deg fullstendig og løpende oppdatert oversikt over din eiendomsportefølje

 

 

Hovedfunksjoner

 

 • Porteføljeanalyse
 • Kontraktsanalyse
 • Verdivurdering
 • Benchmarking/simulering
 • Finansmodell
 • Rapportering

Om oss

 

Produktkonseptet CREATE+ (Commercial Real Estate Analysis Tools e-solutions) ble opprinnelig etablert som et forretningsområde i analyseselskapet Econ Consulting Group AS i 2015, og ble løftet ut og rendyrket i eget selskap Create-Solutions AS i 2018. 

Våre kunder er primært selskaper innen bank/finans, eiendomsbesittere, eiendomsforvaltere, entreprenører og underleverandører, forsikring/pensjon, forvaltning/investering, revisjon/jus, rådgivere og næringsmeglere, samt offentlige aktører. Våre løsninger bygger på standard Microsoft-teknologi, og abonnementsmodellene innebærer et trygt helhetlig tilbud til en kjent kostnad for våre kunder.

Pressemelding 28. februar 2018:

Econ Consulting Group skiller ut satsningen innen næringseiendom og etablerer Create-Solutions, Smedvig Eiendom går inn som medeier

Kontakt oss

 

Rune Svindland, CEO

Mobil: +47 911 13 401, e-post: rune.svindland@create-solutions.no

 

Per Haaheim, Leder Oslokontoret

Mobil: +47 905 58 705, e-post: per@create-solutions.no

 

Frode Klungtveit, Salgsansvarlig

Mobil: +47 970 86 682, e-post: frode.klungtveit@create-solutions.no

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon eller en demonstrasjon av våre produktløsninger. Create-Solutions har kontorer sentralt i Stavanger og Oslo.

Følg oss på:

Stavanger

Løkkeveien 107
4007 Stavanger, Norge

Oslo

Øvre Slottsgate 2 B
0157 Oslo, Norge